Kommersiella fordon – mer än bara en produkt

Kommersiella fordon betraktas till stor del som kapitalvaror eller nyttofordon. De främsta drivkrafterna för inköp av kommersiella fordon är rationella eftersom fler affärsbeslut ligger till grund för inköpen. Fordonstillverkare tenderar att i stor utsträckning koncentrera sig på sina kärnkompetenser; design, utveckling, montering/slutmontering och marknadsföring av fordon, vilket innebär att en stor del av utvecklingen och produktionen av olika system och komponenter i fordonet läggs ut på underleverantörer som LEAX.

Inom branschen för tunga kommersiella fordon fokuserar LEAX främst på tunga kommersiella lastbilar som för närvarande utgör bolagets huvudsakliga slutmarknad. Bolaget tillhandahåller ett brett produktsortiment till premiumtillverkare av fordon där propelleraxlar, transmissionskomponenter och drivaxlar är några av bolagets vanligaste produkter. För att kunna leverera de avancerade produkter som efterfrågas strävar LEAX efter att utveckla både befintliga och nya lösningar tillsammans med sina kunder.

Rätt material till rätt kund

Med tillverkningserfarenhet sedan 1980-talet och historiska investeringar i avancerad utrustning och tillverkningsprocesser kan LEAX konstruera kritiska komponenter med en mycket hög detaljnivå och små geometriska toleranser. LEAX är specialiserat på symmetrisk rotationsgeometri, vilket inkluderar komponenter för drivlinor som axlar och kugghjul för många olika tillämpningar. LEAX kan också tillhandahålla relevanta och högkvalitativa råvaror genom ett omfattande nätverk av leverantörer.
Exempel på kunder inom den kommersiella fordonsindustrin är MAN, Scania CV och Meritor.

Inställningar för cookies

Denna webbplats använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din enhets webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.