LEAX Group Processer Mätning och provning

Mätning och provning

Väldefinierade procedurer, mätutrustning och materiallaboratorier är viktiga delar i uppföljningen och utvecklingen av produktionen.

Kvalificerad mätning

Kvalificerad mätning utförs i klimatiserade mätrum. Återkopplingen till varje produktionslinje är en del av LEAX standardisering i det dagliga arbetet.

Stabila processer

Stabila processer är en viktig förutsättning för att säkerställa rätt produktkvalitet till våra kunder. LEAX produktionssystem (LPS) definierar och säkerställer att varje del av tillverkningsprocessen är väl definierad, övervakad och förbättrad dag för dag.

Mätning

Väldefinierade procedurer, mätutrustning och materiallaboratorier är viktiga element i uppföljningen och utvecklingen av produktionen.

Testning

LEAX genomför och planerar införandet av nya produkter och processer med verifieringstester i enlighet med kundernas önskemål och krav samt enligt tillämpliga ISO-standarder. Vid varje produktintroduktion testas och verifieras all produktionsutrustning och alla processer enligt den definierade standardmodellen och verifierar att höga standarder och alla krav uppfylls innan serieproduktionen påbörjas.

Som en del av LEAX egen utveckling av propelleraxlar samt för verifiering av produkter i produktion har vi en testanläggning (testrigg) vid vår anläggning i Falun.

En del av vår process

Inställningar för cookies

Denna webbplats använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din enhets webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.