Montering i världsklass.

Montering

LEAX levererar idag delsystem direkt till både våra stora tunga fordonskunders chassilinjer och personbilskundernas motormonteringslinjer. Vi tillverkar komponenter, monterar och i vissa fall lackerar vi kompletta delsystem.

Några av de delsystem som vi levererar är

  • Propelleraxlar
  • Reducering av nav
  • Avgasgrenrör
  • Växellådor

Vår tillverkning av propelleraxlar har en montering och målning i världsklass. Idag monterar LEAX propelleraxlar till Scanias samtliga produktionsanläggningar i Europa och Brasilien. Montering och leverans sker i sekvens.

Genom att utöka vårt engagemang i värdekedjan har vi fått en ökad kompetens kring funktion och krav på de komponenter som vi levererar. Vi bidrar därmed till att förbättra dessa komponenter vilket leder till ökad nytta för våra kunder.

Vi har också låg monteringsvolym när det gäller mycket komplexa industriella växellådor med hög precision. Vi har en lång och bred kompetens och erfarenhet inom detta område. Här äger vi hela värdekedjan från design till bearbetning och färdig produkt, vilket ger oss full kontroll från början till slut. Vi konstruerar våra egna växellådor för att optimera prestanda och produktionseffektivitet vid bearbetning och montering.

100 000
propeller shafts per year
100%
delivery precision

Vi levererar cirka 100 000 propelleraxlar per år och har under åtta år haft en leveransprecision på 100% i rätt ordning och i rätt tid!

En del av vår process

Inställningar för cookies

Denna webbplats använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din enhets webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.