Hållbarhet

Hållbarhet är ett viktigt fokusområde för LEAX och något som företaget har arbetat proaktivt med i över 25 år. LEAX var tidigt ute med ISO 14001-certifiering och var t.ex. tidigt ute med FN:s Global Compact i Sverige 2014.

LEAX är också engagerat i FN:s mål för hållbar utveckling och har identifierat sex av dessa mål som företaget är särskilt engagerat i: god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringar.

Under 2021 undertecknade bolaget Science Based Targets initiative (SBTi), vilket innebär att bolaget under de kommande 24 månaderna kommer att arbeta för att fastställa företagsmål relaterade till minskade utsläpp av växthusgaser i syfte att bidra till det globala Parisavtalet (COP21, Paris, december 2015). I sitt dagliga arbete och i sin hållbarhetspolicy tar LEAX hänsyn till globala trender och utmaningar, internationella standarder för ansvarsfullt företagande och förväntningarna från olika intressenter i värdekedjan.

LEAX har en välutvecklad hållbarhetsstrategi som bygger på tre principer:

Klimat

LEAX har åtagit sig att ersätta fossila bränslen med rena energikällor för att minimera utsläppen från både produktion och transport

Resurser

LEAX arbetar för att förbättra effektiviteten och minimera resursförbrukningen

Människor

Systematiskt tillvägagångssätt för att garantera säkerhet, respektera mänskliga rättigheter och förverkliga den fulla potentialen hos sina anställda

Kvalitet och miljö

Från det allra första steget är kvaliteten på din produkt vårt huvudfokus. För oss är kvalitetssäkring och miljöskydd mycket viktigt. Därför utvecklar vi stabila processer som följer riktlinjerna i våra certifieringar (ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 och VDA 6.1). Branschstandardiserade kvalitetssäkringsverktyg som mätning, funktionstester och metallurgisk undersökning säkerställer att våra kunder endast får produkter av högsta kvalitet.


Logistik Excellence – Hastighet

Hög leveransprecision är ett standardkrav från vår kundbas. Vi är flexibla när det gäller att uppfylla sådana logistikbehov. Vårt erbjudande sträcker sig från upphämtning hos kunden till Just-In-Sequence (JIS)-leveranser där vi har bevisat noll fallissemang under flera år.

Snabb tid till marknaden

Vi har årtionden av erfarenhet av industrialisering av produkter. Vi hittar rätt produktionsupplägg och ser till att ditt projekt genomförs på snabbast möjliga sätt. Tack vare vår globala närvaro kan vi starta ett projekt på flera platser samtidigt, så att även mycket utmanande projekt med många komponenter och en mängd olika nödvändiga processer kan hanteras snabbt.

När implementeringstiden är kritisk köper vi ofta begagnade maskiner, eftersom de är tillgängliga mycket snabbare än nya maskiner. Våra erfarna underhållstekniker bygger om dem efter behov för att passa produktionsbehoven. Dessutom har vi ett omfattande nätverk av leverantörer av bearbetningsverktyg som säkerställer kortast möjliga ledtider för verktyg.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy

Kvalitet, miljö och arbete Miljöfrågor är en integrerad del av den dagliga verksamheten. LEAX uppfyller alla lagkrav, andra krav och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra standarder för att vara ett gott exempel för våra anställda, kunder och för andra berörda parter.

[Certificates by Site]

Inställningar för cookies

Denna webbplats använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din enhets webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.