Personbilar

Personbilar är LEAX snabbast växande slutmarknad där bolaget har identifierat den största utvecklingspotentialen. Personbilar kan klassificeras som konsumentprodukter där kunderna i större utsträckning tar hänsyn till nya funktioner och ställer högre krav inom till exempel hållbarhet och digitalisering, vilket har drivit flera pågående strukturella förändringar på den underliggande personbilsmarknaden. LEAX utvecklar produkter och lösningar i nära samarbete med sina kunder.

Expertis

LEAX har expertis inom mikrogeometri och produktionsmetoder för tysta kugghjul. LEAX samutvecklar och tillverkar delar till planetväxlar för eldrivna personbilar och komponenter till massbalanseringssystem för traditionella personbilsmotorer. LEAX tillhandahåller produktionsprocesser för högprecisionskugghjul, power skiving, honing och kuggslipning.

Exempel på kunder inom personbilsindustrin är Volvo Cars, Polestar, Bosch och EV Hofer.

Inställningar för cookies

Denna webbplats använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din enhets webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.