Produktion och processer: Komplett lösning


Vi täcker ett brett spektrum av processer i hela värdekedjan, med början i förproduktionsprocesser som forskning, utveckling, prototypframtagning och inköp. Självklart är serieproduktion vår kärnprocess som stöds av värdeskapande processer som värme- och ytbehandling samt montering. Reservdels- och eftermarknadsservice är en del av vår dagliga verksamhet inom fordonsindustrin.

Hård konkurrens

För serieproduktion av stora volymer använder vi modern och effektiv produktionsutrustning med hög automatiseringsgrad. Vi använder mer manuella eller halvautomatiserade produktionsmetoder när volymerna och kraven är lägre och genomför ofta dessa projekt i länder med de bästa kostnaderna. Vi använder ”LEAN” som ett tankesätt i alla aktiviteter, vilket resulterar i årliga produktivitetsförbättringar. En annan faktor för hög effektivitet är den ökade användningen av fleroperationsmaskiner.

Våra kärnprocesser är

Våra flexibla produktionslösningar

Serieproduktion är vår kärnprocess. Vi bygger flexibla produktionsceller för att möta kundernas krav och volymer. För oss betyder små volymprojekt lika mycket som stora volymprojekt. Vårt urval av produktionsanläggningar gör att vi kan hitta det bästa hemmet för dina produkter. I många fall har vi bevisat att vi kan producera bättre än våra konkurrenter – och till och med bättre än våra kunder, som ofta väljer att helt lägga ut sin produktion på oss och därmed få tid över för andra affärsangelägenheter.

Strategiskt produktsortiment – komponenter och system

Forskning, utveckling och design

Varje bra produkt är resultatet av grundläggande forskning. På vårt Tech Center bedrivs forskning om framtida elektriska transmissionskoncept för motorer, växellådor och axlar. Ett nära samarbete med våra kunder och även med våra samarbetande universitet garanterar bästa möjliga slutprodukt.

Produktdesign och prototypframtagning är de efterföljande stegen i utvecklingsprocessen för en ny produkt. Ingenjörsteamen på våra anläggningar använder standardverktyg som 3D CAD-design, FEM- och FMEA-analys, bland annat, för att skapa tillförlitliga produkter som också följer DFM/DFA-principerna.

Optimerad produktion

  • Minimerad produktionskostnad
  • LEAX produktionssystem (LPS)
  • LEAX industriella system (LIS)
  • Säkerställd kvalitet och effektivitet
  • Samordnad outsourcing & upptrappning
  • Utnyttja LEAX automatiserade processer

LEAX produktionssystem (LPS)

LEAX produktionssystem säkerställer stabila processer och kontinuerliga förbättringar. LPS stödjer LEAX tillväxt genom LEAN-tillverkning genom att eliminera avfall och frigöra tillgångar och resurser som återinvesteras i produktionen.

LEAX industriella system (LIS)

LEAX Industrial System är kritiska framgångsfaktorer tillsammans med utvecklade kärnkompetensområden för ledning av industriföretag. LIS stärker varumärket LEAX och kan tillämpas på alla industriella system. LIS tillför ytterligare dimensioner till LPS. Genom att följa LIS uppnår LEAX en högre mognadsnivå för att bli en tillverkare i världsklass med global konkurrenskraft.

Inställningar för cookies

Denna webbplats använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din enhets webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.