LEAX Group > Företag > LEAX Mekaniska

LEAX Mekaniska

Avancerad skärande bearbetning och montering till Europeisk fordonsindustri

LEAX Mekaniska är idag en ledande leverantör och samarbetspartner till Europeisk verkstadsindustri när det gäller avancerad skärande bearbetning och montering av komponenter och delsystem i serier upp till 500.000 enheter/år.

LEAX Mekaniskas förmåga och bredd ger oss möjlighet att följa en produkt genom dess livscykel; prototyp till serietillverkning i stora serier samt även i förlängningen reservdelsproduktion i mindre serier.

Produktfokus ligger på axlar, kugghjul och andra rotationssymmetriska detaljer med höga noggrannhetskrav.

Vår produktion är indelad i tre olika områden, vart och ett med sina specialiteter:

  • Serieproduktion
  • Småserieproduktion

Produktion

Vi har tre typer av produktion som vi erbjuder dig som kund. Serie-, småserie- och kuggproduktion.

Serieproduktion

LEAX Mekaniska arbetar främst med europeisk verkstadsindustri och hos oss finner ni de största kunderna inom fordonsindustrin och elektromekanisk industri.

Vår tillverkning är högt automatiserad och med fokus på skärande bearbetning samt montering av komponenter och delsystem i serier om 8.000 - 500.000 per år.

Exempel på några av våra specialkompetenser:

  • Långhålsborrning
  • Driftning
  • Splinesrullning
  • Kuggtillverkning

Småserieproduktion

Inom detta område fokuserar vi på konstruktion, tillverkning och montage av verktygs- och fixturlösningar för fastspänning och mätning. Vi arbetar även med prototyp- och småserietillverkning av mekaniska komponenter.

LEAX Mekaniskas definition av begreppet småserieproduktion motsvarar allt från enstyckstillverkning till mindre serier på upp till 8.000 enheter per år. Även inom detta område är fokus lagt på skärande bearbetning samt montering av komponenter och delsystem.

Kuggproduktion

LEAX Mekaniska åtar sig även komplett tillverkning av kugghjul och splines enligt kundens ritningar, instruktioner eller prover.

Exempelvis:

  • Kilspårsstickning
  • Kuggfräsning
  • Värme och ytbehandling

Policy

LEAX Mekaniska

Nya Hamnvägen 4
731 36 Köping, Sweden

Glasgatan 20
731 30 Köping, Sweden


E-mail: moc.xael@ofni

Blocked content

To protect your data, the content (Google Maps) is blocked. By viewing the content, you agree to the privacy policy of Google Maps. You can find more information in our privacy policy.

LEAX Mekaniska

Hans Jansson
BU President Nordics & South America

Robert Johansson
Logistics Manager

Mobile: +46 761 38 74 71
Roger Morberg
Logistics

Mobile: +46 70 655 99 78
Henrik Tagesson
Site Manager

Mobile: +46 72 146 00 11