LEAX Group > Sites > LEAX Baltix / LEAX Rezekne

LEAX Baltix / LEAX Rezekne

Business Concept LEAX Baltix – your partner in Eastern Europe

We represent a bridge between western and Eastern Europe through:

 • Our own production within machining and assembly of components in Latvia. We work with high cost efficiency in a secured value chain.
 • A wide network of subcontractors in the Baltic States who can deliver products to the LEAX Group and to our customers.

We have been present in the Baltic States since 1998. This gives us good knowledge about the local culture and company structures in the country.
Today we have two factories in Latvia, one in Pinki just outside of Riga and one in Rezekne close to the Russian border.


Production

We have high knowledge as a contract manufacturer how to produce in the most effective way. By combining best costs in Latvia with high technical knowledge in Sweden we can help our customers with optimized production lines which decrease the cost without jeopardizing quality and delivery precision.

Our range

Our production capacity amounts to about 2300 machine hours per month within turning, milling, grinding, broaching etc. We also have possibilies to implement assembly in direct conjunction to other production.

Quality assurance and logistics

LEAX Baltix and LEAX Rezekne already works with PPAP technique. Both companies have been certified according to ISO/TS16949, ISO 9001:2008 and ISO 14001.

Other methods regarding quality work, calibration etc we implement in with our own resources from Sweden.

LEAX in facts

The company LEAX Baltix was founded in 2001 and already in May 2003 the production started in the Pinki factory, outside of Riga. Year 2007 the company had a turnover of MSEK 11,2. The production is in series from 4000 - 500 000 products per year. The production in the Rezekne factory started in January 2008.

Facts about LEAX Baltix factory:

 • Production area: 4500 m2
 • Turning, milling, grinding, gear manufacturing, broaching
 • Induction hardening
 • Robotized production
 • Two Zeiss CMM including rotary table

Facts about LEAX Rezekne factory:

 • Production area 4300 m2
 • Turning, milling, grinding, deep hole drilling
 • Zeiss CMM
 • Case and neutral hardening

Trading

We have a quality assured network of suppliers within areas like machining, turning, casting and forging. Through our consulting company LEAX Quality we continuously work to train our suppliers to guarantee quality and to secure delivery.


LEAX Baltix has launched a research project

In February 2014 in cooperation with Transport Engineering Competence Center and Investment and Development Agency of Latvia, LEAX Baltix initiated a research Nr.1.24. "Development of the optimal production hardening and grinding technologies of casted parts for new complex machining automotive components’ production" as a part of project "Establishment of Transport Engineering Competence Center" from 6th April 2011, contract Nr. L-KC-11-0002. The aim is to develop an optimal metal production technology of new sophisticated automotive mechanical components’ production, as well as efficitvization of production technology with attention to hardening and grinding technologies for casted parts.

 

SIA LEAX Baltix uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA LEAX Baltix 2014.gada februārī uzsāk pētījuma 1.24. "Optimālu metālapstrādes ražošanas rūdīšanas un lieto detaļu slīpēšanas tehnoloģiju izstrāde jaunu sarežģītu mehānisko transportlīdzekļu piederumu ražošanai " projekta "Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide" ietvaros, par kuru SIA TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS un v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. Pētījuma mērķis ir izstrādāt optimālu metālapstrādes ražošanas tehnoloģiju jaunu sarežģītu mehānisko transportlīdzekļu piederumu ražošanai, kā arī esošo produktu ražošanas efektivitātes palielināšanai un kvalitātes uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot detaļu rūdīšanas un lieto detaļu slīpēšanas tehnoloģijas izstrādei.

Projekta īstenošanas gaitā:

• Līdz 2014.gada maijam tika veikta clutch collar detaļu grupas slīpēšanas un rūdīšanas operāciju stabilitātes izpēte.

• Līdz 2014.gada augustam tika veikta end piece un output shaft detaļu grupas slīpēšanas un rūdīšanas operāciju stabilitātes izpēte.

• Līdz 2014.gada novembrim tika veikta end piece un output shaft detaļu grupas slīpēšanas un rūdīšanas operāciju starprezultātu un gala rezultātu mērījumu veikšana pilnīgi visiem ražojumiem.

• Līdz 2015.gada februārim tika veikta end piece un output shaft detaļu grupas slīpēšanas un rūdīšanas operāciju mērījumu datu analīze, lai noteiktu to stabilitāti un optimālo mērījumu apjomu.

• Līdz 2015.gada maijam tika veikta clutch collar, end piece un output shaft detaļu grupu slīpēšanas un rūdīšanas operāciju stabilitātes izpēte un zinātnisko pētījumu rezultātu apkopošana un rekomendāciju izstrāde.

• Līdz 2015. gada augustam tika veikta clutch collar, end piece un output shaft detaļu grupu slīpēšanas un rūdīšanas operāciju stabilitātes izpēte un zinātnisko pētījumu rezultātu apkopošana un rekomendāciju izstrāde.

• Līdz 2015. gada novembrim tika turpināta clutch collar, end piece un output shaft detaļu grupu slīpēšanas un rūdīšanas operāciju stabilitātes izpēte un zinātnisko pētījumu rezultātu apkopošana un analīze.

APV projektu īstenošanas gaita:

30.04.2014. līgums nr. L-APV-14-0098

Starp SIA LEAX Baltix un v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēgtā līguma ietvaros ir iegādāta un uzstādīta virpa Multus U3000 1SW 1000. Tiek veiktas sarunas ar klientiem par jauno produktu tehniskajām specifikācijām, lai precizētu projekta ietvaros iegādājamo iekārtu specifikācijas un sagatavot iepirkuma procedūras dokumentus.

30.04.2014. līgums Nr.L-APV-14-0099

Starp SIA LEAX Rēzekne un v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēgtā līguma ietvaros ir piegādāts un uzstādīts ciparvadības metālapstrādes virpošanas centrs. Tiek veiktas sarunas ar klientiem par jauno produktu tehniskajām specifikācijām, lai precizētu projekta ietvaros iegādājamo iekārtu specifikācijas un sagatavot iepirkuma procedūras dokumentus.

27.08.2014. līgums Nr.L-APV-14-0182

Starp SIA LEAX Rēzekne un v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēgtā līguma ietvaros ir piegādātas un uzstādītas sekojošas iekārtas:

• indukcijas rūdīšanas darbagalds

• divi virpošanas darbagaldi (viens no tiem ar frēzēšanas funkciju)

Tiek veiktas sarunas ar klientiem par jauno produktu tehniskajām specifikācijām, lai precizētu projekta ietvaros iegādājamo iekārtu specifikācijas un sagatavot iepirkuma procedūras dokumentus.

Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekts “Unikālu elektromobīļu planetāro un saules zobratu ieviešana ražošanā”

Projekta progress: līdz 06.01.2021

Ir pabeigta iegādāto iekārtu uzstādīšana un savstarpēja salāgošana. Tiek turpinātas uzsāktais visdažādāko virzienu pētniecības un attīstības aktivitātes ar mērķi analizēt eksperimentālās tehnoloģiskās līnijas darbību kopumā un sākotnēji izvirzīto mērķu sasniegšanu sērijveida ražošanā. Tiek turpināti plaši pētījumi par jaunizveidotās tehnoloģijas mijiedarbi ar uzņēmumā jau esošo ražošanas infrastruktūru.

Projekta progress: līdz 31.12.2020

Norit darbs pie iegādāto iekārtu uzstādīšanas un savstarpējas salāgošanas, paralēli veicot visdažādāko virzienu pētniecības un attīstības aktivitātes ar mērķi analizēt tehnoloģiskās līnijas darbību kopumā un nepieciešamās sākotnējā plāna korekcijas. Tiek turpināti plaši pētījumi par jaunveidojamās tehnoloģijas mijiedarbi ar uzņēmumā jau esošo ražošanas infrastruktūru.

Projekta progress: līdz 30.09.2020

Norit darbs pie iegādāto iekārtu uzstādīšanas un savstarpējas salāgošanas, paralēli veicot visdažādāko virzienu pētniecības un attīstības aktivitātes ar mērķi analizēt tehnoloģiskās līnijas darbību kopumā un nepieciešamās sākotnējā plāna korekcijas. Tiek turpināti plaši pētījumi par jaunveidojamās tehnoloģijas mijiedarbi ar uzņēmumā jau esošo ražošanas infrastruktūru CFLA ir iesniegts otrais maksājuma pieprasījums pēc kura veiksmīgi ir noritējusi projekta pārbaude tā īstenošanas vietā.

Projekta progress: līdz 30.06.2020

Norit darbs pie iegādāto iekārtu uzstādīšanas un savstarpējas salāgošanas, paralēli veicot visdažādāko virzienu pētniecības un attīstības aktivitātes ar mērķi analizēt tehnoloģiskās līnijas darbību kopumā un nepieciešamās sākotnējā plāna korekcijas. Tiek veikti plaši pētījumi par jaunveidojamās tehnoloģijas mijiedarbi ar uzņēmumā jau esošo ražošanas infrastruktūru.

Projekta progress: līdz 31.12.2019.

Norit darbs pie iegādāto iekārtu uzstādīšanas un savstarpējas salāgošanas, paralēli veicot visdažādāko virzienu pētniecības un attīstības aktivitātes ar mērķi analizet tehnoloģiskās līnijas darbību kopumā un nepieciešamās sākotnējā plāna korekcijas.
CFLA ir iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums pēc kura veiksmīgi ir noritējusi projekta pārbaude tā īstenošanas vietā.

Projekta progress: līdz 30.09.2019.

Norit darbs pie iepirkumu procedūru rezultātā noslēgto piegādes līgumu īstenošanas.
Norit aktīvs jaunveidojamās tehnoloģijas monitorings, tās atsevišķo daļu darbības testēšana. Tiek projektēti iespējamie labojumi tehnoloģiskās līnijas darbībā.

Projekta progress: līdz 30.06.2019.

Norit darbs pie iepirkumu procedūru rezultātā noslēgto piegādes līgumu īstenošanas.
Ekspluatācijā nodotas 6 tehnoloģisko līniju veidojošās iekārtas.
Norit aktīvs jaunveidojamās tehnoloģijas monitorings, tās atsevišķo daļu darbības testēšana. Tiek projektēti iespējamie labojumi tehnoloģiskās līnijas darbībā.

Projekta progress: līdz 31.03.2019

Veiktas 26 tehnoloģijas daļu (iekārtu) iepirkumu procedūras un noslēgti piegādes līgumi.
Ekspluatācijā nodotas 12 tehnoloģisko līniju veidojošās iekārtas.
Norit aktīvs jaunveidojamās tehnoloģijas monitorings, tās atsevišķo daļu darbības testēšana. Tiek projektēti iespējamie labojumi tehnoloģiskās līnijas darbībā.

 

 

 

 

LEAX Baltix
Rūpnieku iela 1, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads,
LV 2107, Latvia

Phone: + 371 674 909 50
E-mail: moc.xael@xitlabxael.ofni

LEAX Rezekne
Tevini, Ozolaines Pagasts
LV-4601 Rezekne Rajons, Latvia

Phone: + 371 646 38 078
E-mail: moc.xael@enkezer.ofni

Blocked content

To protect your data, the content (Google Maps) is blocked. By viewing the content, you agree to the privacy policy of Google Maps. You can find more information in our privacy policy.

Blocked content

To protect your data, the content (Google Maps) is blocked. By viewing the content, you agree to the privacy policy of Google Maps. You can find more information in our privacy policy.

LEAX Baltix / LEAX Rezekne

Peter Luberts
BU President International

Henriks Silenieks
Site Manager, LEAX Baltix

Phone: +371 674 909 52
Mobile: +371 294 981 42
Gints Jacuks
Site Manager, LEAX Rezekne

Phone: +371 646 058 94
Mobile: +371 265 192 30
Istvan Kacso
BA Sales Manager General Industry

Phone: +36 49 505 425
Mobile: +36 202 630 825
Tomas Jakobsson
Key Account Manager, LEAX Baltix & LEAX Rezekne

Phone: +46 221 346 12
Mobile: +46 705-64 02 06
Andris Linins
Key Account Manager, LEAX Baltix & LEAX Rezekne

Mobile: +371 26330373
Maris Zundans
Key Account Manager, LEAX Baltix & LEAX Rezekne

Mobile: +37 12 945 94 36
Maris Zarins
Quality Manager, LEAX Baltix & LEAX Rezekne

Phone: +371 674 908 20
Mobile: +371 283 547 82
Inga Dembovska
Logistics, LEAX Rezekne

Phone: +371 646 05 893
Mobile: +371 265 917 80
Girts Jansons
Production Manager, LEAX Baltix

Phone: +371 674 908 23
Mobile: +371 263 352 27