LEAX Group > Processer > Ytbehandling och Målning

Termisk sprutning

Processen

Termisk sprutning görs med metoden “Ljusbågssprutning” i serieproduktion, enligt principskissen nedan. Vi sprayar med aluminium men andra material kan användas om de är elektriskt ledande.

Fördelar med termisk sprutning

Det finns flera olika skäl för termisk sprutning, I vårt fall skall komponenterna som är av segjärn gjutas in i en aluminiumkonstruktion och kunden eftersträvar en så hög utmattningshållfasthet som möjligt i den gjutna aluminiumkomponenten.

Kunskapen

LEAX Arkivator Sweden har den ovanliga erfarenheten att använda termisk sprutning I högvolymsproduktion.