LEAX Group > Processer > In-line processer

In-line processer

Vårt koncept är baserat på ett flödestänk med en hög automation med olika inbyggda processer. Material bearbetas i olika steg och resultatet är en produkt som är färdig att levereras direkt till kunden.

In-line processer är inbyggda så att ledtid minimeras och för att kunna leverera på ett kostnadseffektivt sätt. Via vårt inbyggda kvalitetssäkringssystem är processerna kapabla att leverera rätt kvalitet enligt våra kunders efterfrågan.

In-line processer på LEAX:

  • Kuggbearbetning (fräsning, svarvning)
  • Kuggslipning
  • Svetsning
  • Induktionshärdning
  • Driftning
  • Balansering
  • Värmebehandling
  • Målning
  • Läckageprovning/testning