LEAX Group > Segment > Övrig verkstadsindustri

Övrig verkstadsindustri

Inom det här segmentet finns alla andra aktörer inom verkstadsindustrin som inte hör till våra två andra segment som är fordonsindustrin samt gruv- och anläggningsindustrin. Här utövar vi avancerad skärande bearbetning med eller utan värmebehandling. Utifrån kundens önskemål lägger vi upp den för produktflödet bästa logistiska lösningen.

One-stop partner

Vi har tillgång till alla moment inom skärande bearbetning vilket innebär allt ifrån slipning, svarvning, fräsning, kuggbearbetning etc till värmebehandling och ytbehandling med mera. Vi är en one-stop partner och vi gör allt ifrån låg volym till högvolymartiklar, vi är med andra ord volymflexibla.

Våra största kunder inom det här segmentet som vi har ett nära samarbete med är bl a Alvenius Industrier, Sandvik Tooling, Seco Tools och SKF, där vi levererar stora återkommande volymer av yttre lagerringar. Vi har även kunder med produktsortiment såsom elmotorer och pumpar.