LEAX Group > Segment > Jordbruk

Jordbruksindustrin

Flexibilitet att inte bara leverera komponenter utan även system är efterfrågade från våra kunder inom detta segment. LEAX har många olika kompetenscenter som kan samverka och utveckla lösningar till våra partners.

LEAX – Ett kunddrivet företag

LEAX är ett kunddrivet företag och dess processer är en kombination av kundernas behov. Som leverantör i världsklass räknar vi inte bara med våra medarbetares expertis utan också på vår utvecklade leverantörsbas för att leverera den mest kostnadseffektiva produkten. Våra specialister är redo att ge våra kunder den bästa lösningen för sina applikationer och utveckla de bästa processerna inom bearbetning och värmebehandling som passar bäst med produkterna. Vi är specialiserade på drivline komponenter med flexibilitet för att tillhandahålla låg- och högvolymskomponenter. 

Våra huvudkunder inom detta segment är CLAAS och Väderstad.