LEAX Group > Processer > Överblick

Montering

LEAX levererar idag delsystem direkt till våra stora fordonskunders chassi liner. Läs mer...

+

Ytbehandling och Målning

Termisk sprutning görs med metoden “Ljusbågssprutning” i serieproduktion, enligt principskissen nedan. Läs mer...

+

In-line processer

Vårt koncept är baserat på ett flödestänk med en hög automation med olika inbyggda processer. Läs mer...

+