LEAX Group > Processer > Montering

Montering

LEAX levererar idag delsystem direkt till våra stora fordonskunders chassi liner.
Vi bearbetar ingående komponenter, monterar och i vissa fall målar kompletta delsystem.

Några delsystem som vi levererar är:

  • Kardanaxlar

  • Navreduktioner

  • Grenrör

Vår kardanaxel tillverkning har en montering och målning i världsklass, LEAX monterar idag kardaner till Scanias samtliga produktionsorter i Europa och Brasilien. Monteringen och leveranserna är i sekvens.


Vi levererar ca 100 000 kardanaxlar per år och har under åtta år haft en leveransprecision på 100% rätt sekvens och i rätt tid!

Tack vare att vi utökar vår andel i värdekedjan får vi en ökad kompetens om funktionen och krav på komponenterna vi levererar. Det leder till kundnytta genom att vi kan bidra med att förbättra dessa komponenter.

Vi har även låg volymsmontering gällande väldigt komplexa industriella växellådor med hög prestanda. Vi har en hög och bred kompetens och erfarenhet inom detta område.

Här äger vi hela värdekedjan från design till bearbetning och färdig produkt och har därmed full kontroll från början till slut.  Vi designar våra egna växellådor för att optimera prestandan och produktionseffektiviteten gällande bearbetning och montering.