LEAX Group > Processer > Mätning och provning

Mätning och provning

Kvalificerad mätning

Väldefinerade rutiner, mätning i koordinatmätmaskiner, verifiering av material och kalibrering av utrustning är viktiga delar i uppföljning och utveckling av produktion.
 
Kvalificerad mätning utförs i klimatstyrda mätrum. Återkoppling till respektive produktionsavsnitt är standardiserat i det dagliga arbetet.

Stabila processer

Stabila processer är en viktigt förutsättning för att säkra rätt produktkvalitet till våra kunder. LEAX Produktion System (LPS) definierar och säkrar att varje steg av tillverkningsprocessen hanteras korrekt och förbättras varje dag.

Mätning

Väldefinerade rutiner, mätning i koordinatmätmaskiner, verifiering av material och kalibrering av utrustning är viktiga delar i uppföljning och utveckling av produktion.

Kvalificerad mätning utförs i klimatstyrda mätrum. Återkoppling till respektive produktionsavsnitt är standardiserat i det dagliga arbetet.

Kalibrering

Kalibreringsverksamhet vid LEAX Quality togs över av Element Metech AB i januari 2021. Verksamheten flyttades till Metechs enhet i Arboga under 2021. För information om Element Metechs kalibrering se Element Metech - Kalibrering.

Mätutrustning - LEAX Group (exempel):

LEAX Falun

 • ZEISS Accura Mass inkl R1, Calypso, GearPro
 • ZEISS UC850,RT05300
 • ULM 600
 • Mahr, Perthometer, Optimar 100

LEAX Baltix:

 • ZEISS UMC 850, Calypso; GearPro; Probhuvud –VAST G, Rundbord
 • ZEISS UMC 850, Calypso ; Probhuvud –HSS, Rundbord
 • DEA + PC DMIS 2011

LEAX Mekaniska:

 • ZEISS Prismo, Calypso; GearPro;
 • ZEISS Prismo, Calypso; GearPro;

LEAX Rezekne:

 • ZEISS, Accura, Calypso

LEAX Detmold:

 • Mitutoyo BHN 706, Software Geopak 3v5.41
 • Mitutoyo FJ 1006, Software Geopak 3v5.41

LEAX do Brasil:

 • Zeiss, Accura, Calypso

Provning

LEAX planerar och utför verifierande test och utprovning av nya produkter och processer i enlighet med kundkrav och krav enligt gällande ISO-standarder. Vid varje produktintroduktion testas och verifieras all produktionsutrustning och processer enligt definerad standard för att säkerställa att högt ställda krav uppnås före start av serietillverkning.

Utvärdering

Utvärdering av mätresultat i produktion och mätlabb utförs av utbildad och erfaren personal med rätt kompetens inom gällande arbetsområde.