LEAX Group > Företag > LEAX Quality

LEAX Quality

Ledningssystem för verkstadsindustrin

Vi hjälper framförallt företag inom verkstadsindustrin att utveckla sin verksamhet. Vår kärnkompetens är ledningssystem och verktyg för förbättringar. Vi driver även större projekt inom verkstadsmekanisk industri, t ex projektledning av produktionsuppstart, etablering av nya fabriker mm.

Vi ingår själva i en expansiv verkstadskoncern där vi praktiskt testar våra idéer och metoder. En väg som borgar för att vi vet vad vi talar om.

Långsiktiga relationer ger märkbart resultat

Sedan starten 1993 har har vi kontinuerligt vuxit till att idag vara 22 kompetenta medarbetare med bas i Köping. Vi ser det som ett kvitto på att vår affärsidé - att bygga långsiktiga relationer som leder till märkbart resultat för våra uppdragsgivare - håller.

Vår verksamhet är uppdelad i två affärsområden; Verksamhetsutveckling och Kalibrering och kontroll.


Verksamhetsutveckling

Inom affärsområde Verksamhetsutveckling erbjuder vi dig som kund följande tjänster:

 • Processanalyser och förbättringar inom produktion och logistik
 • Kvalitetsteknik och kvalitetssäkring i projekt
 • Projektering och projektledning av SPS, FMEA, PPAP, MSA
 • Projektering och projektledning ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949
 • Analyser och projektledning inom mätteknik

Inom ovan angivna tjänster utför vi även utbildningar. Utbildningarna skräddarsys utifrån era krav och önskemål.

 • SPS - statistisk processtyrning
 • FMEA - riskhantering i produktion
 • PPAP - produktionsimplementering
 • MSA - mätduglighetsstudier

Utbildning är en framtidsinvestering

Konsten att kunna möta nya krav och önskemål är att skaffa kunskap! I en föränderlig omvärld är LEAX Qualitys kurser en investering för framtiden.

Våra kurser utgår från verkligheten

Utbildningarna är verklighetsbaserade. Vi testar dem i verkligheten, vid vårt moderbolag LEAX eller på något av våra referensföretag, innan de erbjuds dig som kund. Kursdeltagarna brukar vittna om tuffa men givande dagar. Vi varvar föreläsningar med grupparbeten, redovisningar och övningar. Genom egen aktivitet skapas förståelse och delaktighet för ämnet. Kundanpassning är ett honörsbegrepp oavsett om det är Ledningsseminarium eller Utbildning För Alla.

Vara utbildningar - Företagsanpassade utbildningar för dig som kund

Vi jobbar framför allt med företagsanpassad uppdragsutbildning. Men en del av nedanstående utbildningar ges också i form av öppna kurser.

Här kan du välja att antingen titta i vår kurskatalog eller att direkt gå in och titta på respektive kurs som finns listade här nedanför.


Mätteknik

LEAX Qualitys mätlabb erbjuder kalibrering och uppmätning inom följande objekt och metoder:

 • Passbitar (ackrediterad kalibrering enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018)
 • Gängmätdon
 • Håltolkar och haktolkar
 • Inställningsringar och ringtolkar
 • Längdindikatorer
 • Utvändiga och invändiga mikrometrar
 • Skjutmått
 • Vinkelmätdon
 • Momentnycklar

Övriga tjänster

Vi kan även hjälpa er med:

Komplett hantering av mätdon:

 • Id-märkning
 • Registrering
 • Inkallning
 • Intervallmärkning

Företagsanpassad utbildning:

 • Mätteknik
 • Ritningsläsning
 • Form & Läge

Utfallsprover och prototyper:

 • Uppmätning i koordinatmaskin
 • Sprickprovsindikering
 • Mekanisk vridprovning

LEAX Industrial system

Systemlösning som utvecklar


LEAX gruppen har expanderat kraftigt med bra lönsamhet inom industrisektorn sedan starten 1982. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda er ett stort urval av tjänster inom LEAX Industrial System. Se nedan som ett urval.

Vi erbjuder
:

 • Support och Partnerskap i strategiska beslut inom produktion
 • Metoder och Verktyg
 • Konsulter med lång erfarenhet från ledande linjebefattningar inom svensk industri
 • Ett praktiskt angreppssätt som ger bestående resultat
 • Verksamhetsstyrning, från affärside och Vision till en genomtänkt strategi
 • Måluppfyllnad med hjälp av ständig förbättring och daglig puls

LEAX Industrial System innehåller ett antal ”Global Competence Center” (GCC). GCC har utvecklats för att säkerställa hög kompetens inom strategiskt viktiga områden.

 • Värmebehandling
 • Kugg- och slipteknik
 • Flexibel produktion
 • Målning
 • Globalisering

Värmebehandling

LEAX Group har flera års erfarenhet inom Värmebehandling och har processer
i fyra av våra sex produktionsanläggningar. Vi har expertis som alltid är tillgängliga för våra kunder.LEAX HEAT erbjuder:

Utrustning

 • Atmosfärsugnar
 • Induktionshärdning

Support

 • Kvalitetssäkring
 • Projektering av anläggningar (layouter, flöden, inköp, säkerhet, utbildning)
 • Praktisk problemlösning kring processen, sprickor, formförändringar mm

Material laboratorium

 • Hårdhetsprovning, mätning av skikt, mikrostrukturer
 • Haveriutredningar, sprickanalyser
 • Kemisk analys av stål
 • OFP t.ex. magnaflux

Flexibel Produktion

Med duktiga ingenjörer har LEAX utvecklat en flexibel produktionsprocess som klarar dagens volatila marknad. Vi arbetar dagligen med ständig förbättring för att förbättra våra processer inom kvalitet och processeffektivitet. Kostnadseffektivitet når vi genom ”the LEAX Concept ”. Där vi kombinerar modern och äldre teknik tillsammans med innovativa produktionslösningar.LEAX erbjuder support inom:

 • Lean Production
 • Flexibla produktionsupplägg
 • Kvalitetssäkring
 • Investeringskalkyler
 • Riskutredningar kring maskiner och celler (CE)

Kvalitet & Miljö

Konsulttjänster inom Kvalitet och miljö är områden som LEAX har erbjudit kunder
sedan 1992. Vi har duktiga och välutbildade medarbetare som kan hjälpa till med

Utbildningar inom:

 • Kvalitetssäkring
 • Form & Läge
 • Ritningsläsning
 • Kvalitet, miljö och Ledningssystem
 • Programmering mätmaskin (Zeiss)

Tjänster:

 • ISO/TS Audits & Miljötillstånd mm
 • Mätlaboratorium
 • Uppmätning och utvärdering av resultat på t.ex. utfallsprover, prototyper eller fixturer.
 • Kalibrering och uppmätning
 • Ackrediterade av SWEDAC för passbitar upp till 500 mm
 • Vi tar helhetsansvaret för era mätdon

LEAX Quality
Nya Hamnvägen 4,
731 36 Köping, Sweden


E-mail: moc.xael@ofni


LEAX Quality
Measuring and Calibration

Phone: +46 72 585 34 33
E-mail: moc.xael@tebbaltam-ofni

Map

LEAX Quality

Jan Berggren
IT

Mobile: +46 70 655 99 73
Anders G. Larsson
COO Heat Treatment

Mobile: +46 70 249 55 32
Kai Hyvärinen
Heat Treatment

Mobile: +46 700 13 69 06
Douglas Larsson
Technology & Support, Heat Treatment

Mobile: +46 70 350 42 89
Gustav Makander
Metallurgist

Mobile: +46 700 534 478
Roger Karlsson
Measuring

Mobile: +46 70 223 45 02
Torbjörn Karlsson
Metrology Laboratory & Calibration

Mobile: +46 72 585 34 33
Anders Baurén
Senior Production Engineer Manager

Mobile: +46 70 235 40 55
Elias Häggström
Senior Project Manager

Mobile: +46 707 481 245