LEAX Group > Företag > LEAX Quality

LEAX Quality

LEAX Quality stödjer LEAX Group inom ett flergtal områden.


LEAX Industrisystem

Systemlösning som utvecklar

LEAX Gruppen har expanderat kraftigt med bra lönsamhet inom industrisektorn sedan starten 1982. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda er ett stort urval av tjänster inom LEAX Industrial System. Se nedan som ett urval.

Vi erbjuder:

 • Support och Partnerskap i strategiska beslut inom produktion
 • Metoder och Verktyg
 • Konsulter med lång erfarenhet från ledande linjebefattningar inom svensk industri
 • Ett praktiskt angreppssätt som ger bestående resultat
 • Verksamhetsstyrning, från affärside och Vision till en genomtänkt strategi
 • Måluppfyllnad med hjälp av ständig förbättring och daglig puls

LEAX Industrial System innehåller ett antal ”Global Competence Center” (GCC). GCC har utvecklats för att säkerställa hög kompetens inom strategiskt viktiga områden.

 • Värmebehandling
 • Kugg- och slipteknik
 • Flexibel produktion
 • Målning
 • Globalisering

Värmebehandling

LEAX Group har flera års erfarenhet inom Värmebehandling och har processer
i fyra av våra sex produktionsanläggningar. Vi har expertis som alltid är tillgängliga för våra kunder.LEAX HEAT erbjuder:

Utrustning

 • Atmosfärsugnar
 • Induktionshärdning

Support

 • Kvalitetssäkring
 • Projektering av anläggningar (layouter, flöden, inköp, säkerhet, utbildning)
 • Praktisk problemlösning kring processen, sprickor, formförändringar mm

Material laboratorium

 • Hårdhetsprovning, mätning av skikt, mikrostrukturer
 • Haveriutredningar, sprickanalyser
 • Kemisk analys av stål
 • OFP t.ex. magnaflux

Flexibel Produktion

Med duktiga ingenjörer har LEAX utvecklat en flexibel produktionsprocess som klarar dagens volatila marknad. Vi arbetar dagligen med ständig förbättring för att förbättra våra processer inom kvalitet och processeffektivitet. Kostnadseffektivitet når vi genom ”the LEAX Concept ”. Där vi kombinerar modern och äldre teknik tillsammans med innovativa produktionslösningar.LEAX erbjuder support inom:

 • Lean Production
 • Flexibla produktionsupplägg
 • Kvalitetssäkring
 • Investeringskalkyler
 • Riskutredningar kring maskiner och celler (CE)

 

LEAX Quality
Nya Hamnvägen 4,
731 36 Köping, Sweden


E-mail: moc.xael@ofni

Blocked content

To protect your data, the content (Google Maps) is blocked. By viewing the content, you agree to the privacy policy of Google Maps. You can find more information in our privacy policy.

LEAX Quality

Jan Berggren
IT

Mobile: +46 70 655 99 73
Anders G. Larsson
COO Heat Treatment

Mobile: +46 70 249 55 32
Gustav Makander
Metallurgist

Mobile: +46 700 534 478
Elias Häggström
Director Gear Development

Mobile: +46 707 481 245
Anders Baurén
Senior Production Engineer Manager

Mobile: +46 70 235 40 55