LEAX Group > Företag > LEAX Hungary

LEAX Hungary

LEAX Hungary Zrt. ligger beläget i Mezökövesd i Ungern cirka 130 km och 1,5 h nordöst från Budapest. Bolaget har runt 300 anställda och blev en del av LEAX gruppen efter övertagandet av Arkivator Industry i augusti 2013. Bolaget har funnits i regionen sedan 1970- talet och har därför en god lokal kännedom och erfarenhet av affärsmannaskap i landet.

Kärnkompetensen ligger i CNC bearbetning och montering med fullt ansvar genom hela värdekedjan. Det finns en mängd leverantörer i regionen som kan tillgodose oss med leverans av material och tjänster.

Produktionen är från små artiklar till medelstora artiklar och med volymer som är från medelstora serier upp till höga serier. Processerna består av generell svarvning inklusive svarvning med stångmatade maskiner, fräsning, slipning och montering.

Vi producerar komplexa artiklar till kunder inom fordonsindustrin, övrig industri samt telecom industrin.

LEAX Hungary
Szihalmi út 7,
3400 Mezőkövesd, Hungary

Phone: +36 49 505 400
E-mail: moc.xael@yragnuhxael.noitpecer

 

Blocked content

To protect your data, the content (Google Maps) is blocked. By viewing the content, you agree to the privacy policy of Google Maps. You can find more information in our privacy policy.

LEAX Hungary

Peter Luberts
BU President International

András Farkas
Site Manager, LEAX Hungary

Phone: + 36 49 505 405
Mobile: +36 20 346 2765
István Kacsó
Business Unit Sales Manager

Phone: +36 49 505 420
Mobile: +36 20 630 825
Csaba Nagy
Sales manager – New customers

Phone: +36 49 505 425
Mobile: +36 30 300 3672
Csaba Kuzsmiczky
Production Manager

Phone: +36 49 505 435
Mobile: +36 20 420 4565
István Tamás
Logistics Manager

Phone: +36 49 505 411
Mobile: +36 20 973 3343
Anita Eremiás
Key Account Manager, LEAX Hungary

Phone: +36 49 505 425
Mobile: +36 20 209 8345
Gábor Kádas
Accounting Manager

Phone: +36 49 505 406
Mobile: 36 20 253 2006
Zoltán Augusztin
Technical Quality & Environmental Manager

Phone: +36 49 505 413
Mobile: +36 202 039 384
Viktor Fügedi
Purchaser

Phone: +36 49 505 408
Mobile: +36 20 590 0233
István Póta
Maintenance Manager

Phone: +36 49 505 412
Mobile: +36 20 944 4336
Márta Sebe-Ván
Customer Support

Phone: +36 49 505 402
Mobile: +36 20 310 1229
Krisztina Nagy
Customer Support

Phone: +36 49 505 437
Mobile: +36 30 230 6925
Adrienn Molnár
Customer Support

Phone: +36 49 505 429
Mobile: +36 20 240 9857
Tímea Kovács
Group marketing specialist

Mobile: +36 20 546 5057