LEAX Group > Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Subscribe:
Ytterligare information och pressmeddelande på engelska finns här.

11. November 2021

Delårsrapport januari – september 2021

Stabil efterfrågan och bra utfall


09. November 2021

LEAX Group överväger börsnotering 2022

LEAX Group AB (”LEAX” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att styrelsen och Bolagets ägare ser över möjligheterna att notera Bolagets aktier. LEAX kan idag meddela att Bolaget planerar en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under det första halvåret 2022 och att Bolaget har utsett Danske Bank som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med börsnoteringen.  


28. May 2021

LEAX fortsätter att möta ökad efterfrågan

Efter ett utmanande pandemiår ser LEAX god orderingång inom alla segment.