LEAX Group > Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Subscribe:
Ytterligare information och pressmeddelande på engelska finns här.

03. July 2020

LEAX Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande att ändra villkoren för sina seniora icke-säkerställda obligationer

Den 15 juni 2020 inledde LEAX Group AB (publ) (”Bolaget”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att begära obligationsinnehavararnas samtycke att ändra villkoren för Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011088954 (”Obligationerna”). Bolaget meddelar nu att obligations­innehavarna röstade för de föreslagna ändringarna.