LEAX Group > Finansiell kalender

Finansiell kalender

01.01.2020 - 28.02.2020

Tyst Period

28.02.2020

Kvartalsrapport Q4 2019 (Jan-Dec)

01.04.2020 - 08.05.2020

Tyst Period

09.04.2020

Årsredovisning 2019 (Senarelägges)

08.05.2020

Kvartalsrapport Q1 2020 (Jan-Mar)

Årsstämma 08.05.2020 (Senarelägges)

22.05.2020

Årsredovisning 2019

23.06.2020

Årsstämma

01.07.2020 - 24.08.2020

Tyst Period

24.08.2020

Kvartalsrapport Q2 (Jan-Jun)

01.10.2020 - 12.11.2020

Tyst Period

12.11.2020

Kvartalsrapport Q3 (Jan-Sep)