LEAX Group > Segment > Passenger car

Personbilsindustri

LEAX utvecklar produkter och lösningar i nära samarbete med sina kunder.

Expertkunskaper

LEAX besitter expertkunskaper inom mikrogeometri och produktionsmetoder för tysta växlar. LEAX samutvecklar och tillverkar delar för planetväxlar till eldrivna personbilar och komponenter för massbalanseringssystem för traditionella personbilsmotorer.

LEAX tillhandahåller produktionsprocesser för högprecisionskugghjul, power skiving, hening och kuggslipning.

Exempel på kunder inom personbilsindustri inkluderar Volvo Cars, Polestar, Bosch och EV Hofer.