LEAX Group > Segments > Översikt

Vi finns där ni behöver oss inom tung fordonsindustri, gruv- och anläggningsindustri, jordbruksindustri, övrig verkstadsindustri samt Telecom

Våra fem huvudsakliga marknadssegment är tung fordonsindustri, gruv- och anläggningsindustri, jordbruksindustri, övrig verkstadsindustri samt Telecom. Vår största andel ligger inom den tunga fordonsindustrin, men vi har ävennstora kunder inom de övriga segmenten.

Fordonsindustri

Inom detta affärsområde förväntar krävande kunder att LEAX levererar mer än just en produkt. Läs mer...

+

Gruv- och anläggningsindustri

En förutsättning för att leverera till dig som kund, inom detta segment, är kunskap om era processer. Läs mer...

+

Övrig verkstadsindustri

Utifrån kundens önskemål lägger vi upp den för produktflödet bästa logistiska lösningen. Läs mer...

+

Jordbruk

+

Telecom

+