LEAX Group > Segment > Översikt

Översikt

Vi finns där ni behöver oss inom kommersiell fordonsindustri, personbilsindustri, övrig verkstadsindustri, jordbruksindustri samt gruv- och anläggningsindustri.

Våra fem huvudsakliga marknadssegment är kommersiell fordonsindustri, personbilsindustri, övrig verkstadsindustri, jordbruksindustri samt gruv- och anläggningsindustri. LEAX fokuserar på de mest komplexa produkterna inom respektive slutmarknad.

Kommersiell fordonsindustri

Inom detta affärsområde förväntar krävande kunder att LEAX levererar mer än just en produkt. Läs mer...

+

Personbilsindustri

LEAX utvecklar produkter och lösningar i nära samarbete med sina kunder. Läs mer...

+

Övrig verkstadsindustri

Utifrån kundens önskemål lägger vi upp den för produktflödet bästa logistiska lösningen. Läs mer...

+

Jordbruksindustrin

Flexibilitet att inte bara leverera komponenter utan även system är också efterfrågat av våra kunder inom detta segment. Läs mer...

+

Gruv- och anläggningsindustri

En förutsättning för att leverera till dig som kund, inom detta segment, är kunskap om era processer. Läs mer...

+