Thank you for driving success together
Global machining of advanced components and systems.
Complete process chain – one-stop solution
Lean manufacturing excellence - hard-to-beat competitiveness
Lean manufacturing – worldwide

LEAX makes things happen.

Drivs av LEAX

LEAX Group är en snabbväxande, privatägd, företagsgrupp med ursprung i Köping. Läs mer...

+

Affärsidé

LEAX Groups affärsidé är att tillverka avancerade komponenter och delsystem till krävande och utmanande kunder. Läs mer...

+

Segment

Våra fem huvudsakliga marknadssegment är kommersiell fordonsindustri, personbilsindustrin, gruv- och anläggningsindustri... Läs mer...

+

30 år Kvalitet

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är områden som är integrerade i vår dagliga verksamhet. Läs mer...

+

Kommersiell Fordonsindustri

Inom detta affärsområde förväntar krävande kunder att LEAX levererar mer än just en produkt. Läs mer...

+

Övrig verkstadsindustri

Utifrån kundens önskemål lägger vi upp den för produktflödet bästa logistiska lösningen. Läs mer...

+

References