LEAX Group > LEAX Group > Intressebolag

Här nedan finns länkar till de intressebolag som LEAX Group är delägare i.

IndustriQompetens

www.industriqompetens.se

Swedish Powertrain

www.swedishpowertrain.com