LEAX Group > LEAX Group > Affärsidé

Affärsidé

LEAX Groups affärsidé är att tillverka avancerade komponenter och delsystem till krävande och utmanande kunder.

LEAX Industrial System (LIS) erbjuder konkurrenskraftig tillverkning genom vår globala närvaro. Det är vårt systematiska tillvägagångssätt att leverera bäst kvalitet och kostnad. Vi älskar produktion!


LEAX levererar till stora industrier såsom:

 • Tung fordonsindustri
 • Gruv- och anläggningsindustri
 • Jordbruksindustri
 • Övrig verkstadsindustri
 • Telekomindustri

Vi erbjuder:

 • Flexibel maskinbearbetning
 • Montering och provning av komponenter och delsystem
 • Tjänster inom Verksamhetsutveckling och Mätteknik

Vi konkurrerar genom:

 • Fokus på kundnöjdhet
 • Hög teknisk kompetens
 • Effektiva processer

LEAX Groups vision är att bli världens mest beundrade leverantör av avancerad bearbetning och industrialisering.

Moving forward with LEAX...!