LEAX Group > Media Portal > LEAX Group focuses the production of LEAX Mekaniska

LEAX Group focuses the production of LEAX Mekaniska

LEAX Group have grown through acquisition and organic growth and during the last five years we went from 476 to 1168 employees in 11 factories worldwide. 

During this period, however, LEAX Mekaniska in Köping have been presenting negative results. In order to break this negative development it has been decided to concentrate the operations of LEAX Mekaniska at the company´s headquarter at Hamnvägen in Köping and discontinue the premises at Glasgatan. LEAX Mekaniska will focus on gearboxes-related parts, while other products will be moved to other LEAXs factories in Europe. As consequence, this decision leads to that LEAX Mekaniska is forced to give notice of termination for 22 employees. Discussions have been initiated with relevant trade unions. 

“Through this LEAX’s factories will be able to focus in different production areas, thus increasing our competences and efficiency in our flows. This is necessary in order to maintain LEAX competitive and to be able to continue our journey towards our objectives”, says Henrik Fagrenius, CEO LEAX Group AB.

For more information, please contact Henrik Fagrenius, CEO LEAX Group at moc.xael@suinergaf.kirneh

__________

LEAX Group AB fokuserar verksamheten i dotterbolaget LEAX Mekaniska i Köping

LEAX Group AB har under de senaste fem åren växt organiskt och genom förvärv från 476 medarbetare till 1168 medarbetare i 11 fabriker runt om i världen.

Verksamheten hos LEAX Mekaniska i Köping har under den senaste femårsperioden gått med förlust. För att bryta den utvecklingen har beslut tagits att koncentrera verksamheten till företagets huvudlokal på Hamnvägen i Köping och avveckla lokalen på Glasgatan. Detta är ett led i att renodla verksamheten i Köping till växellådsrelaterade artiklar. Övriga produkter flyttas till LEAX övriga fabriker i Europa. Beslutet leder till att LEAX Mekaniska tvingas varsla 22 personer om uppsägning och förhandlingar är nu inledda med berörda fackförbund.

”Genom detta fokuserar vi våra fabriker på olika produktområden och får därmed ökad kompetens och högre effektivitet i våra flöden. Den ökade effektiviteten är nödvändig för att bibehålla konkurrenskraft och fortsätta LEAX tillväxtresa mot våra framtida mål”, säger Henrik Fagrenius, koncernchef LEAX Group AB.

För mer information: Henrik Fagrenius, koncernchef LEAX Group – moc.xael@suinergaf.kirneh

About LEAX Group:

LEAX Group is the parent company of a group (“LEAX Group”) with about 1,300 employees. LEAX Group has operations in Köping, Falun, Falköping and Tidaholm in Sweden, Riga and Rezekne in Latvia, Curitiba in Brazil, Detmold in Germany, Mezökövesd in Hungary and Wuxi in China. LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, passenger cars, mining and construction industries and other engineering industries. LEAX Group also delivers customized gearboxes for various mechanical engineering industries. LEAX Group’s sales for 2018 amounted to approx. 1.8 billion SEK.

Go back